top of page

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 07.30-16.30. Tidligere åpningstid kan avtales om behov.

Svalevegen familiebarnehage er en et privateid heldagsbarnehage som har vært i drift siden 2008. Barnehagen har plass til 4 barn i alderen 0 - 3 år.

Barnet er sikret plass i ordinær barnehage det året det fyller 3 år.

Barnehagens eier er utdannet barnehagelærer, har studert spesialpedagogikk og jobber 100 % i barnehagen.

En familiebarnehage er en pedagogisk virksomhet som skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det utarbeides en årsplan for hvert år som er et verktøy de ansatte og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

Svalevegen familiebarnehage bruker barnehageappen Tyra hvor det legges ut dokumenter og beskjeder samt en blogg som viser barnehagehverdagen vår med tekst og bilder (kun foreldrene som har mulighet til å se dette).

Her i Svalevegen familiebarnehage skal det være godt å være liten. Det jobbes med å skape et miljø for trygghet, trivsel og tilhørighet, samt å lære å vise omsorg og ta vare på hverandre. Dette danner utgangspunkt for lek og læring og gjør barna klare til å møte utfordringer på andre arenaer senere i livet. Familiebarnehager gir en myk start på hverdagen borte fra hjemmet. 

Barnehagens eier synger i kor, sang og rytme er derfor med på å sette preg på hverdagen i Svalevegen. Sangen brukes både spontant og i samlingsstunder. Sangen gjør oss så glad.

Svalevegen ligger idyllisk til like nedenfor Havstein kirke og vegen går ut til Bøckmannsveg. 

Barnehagen er godkjent av miljøenheten i Trondheim kommune etter «Lov om miljørettet helsevern i skoler og barnehager».


Les gjerne vedtektene for Svalevegen familiebarnehage for mer informasjon. Ta gjerne kontakt for spørsmål .

 NB!!Barn som fyller tre år i løpet av året som har plass i familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal prioriteres til et slikt tilbud  (jf. kommunale tilleggskriterier ved overflyttingsopptak).

bottom of page