Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

Svalevegen 4a, 7022 Trondheim mob : 990 10 105  epost: [email protected]

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl som jobber 100 % i barnehagen og er barnehagens eneste ansatt. Hun ble utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds minne ( 1995) og har også studert spesialpedagogikk ved universitetet i Trondheim. Tidligere har hun jobbet ved ordinær barnehage, vært ansatt i familiebarnehage samt jobbet som veileder ved ulike familiebarnehager før hun startet egen familiebarnehage. Barnehagen har vært i drift siden august 2008. Eier har selv tre voksne barn hvor kun ett nå bor hjemme (datter 16 år).

Faste vikarer i familiebarnehagen :

Arild Letnes

Eva Eide

Dette er vikarer som kjenner barna godt .

Barnehagen stenges aldri ved sykdom hos ansatte. Kan ikke de faste vikarene stille, leies det inn vikarer fra vikarbyrå.

Alle ansatte har levert godkjent politiattest.

0