top of page

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl. Hun jobber 100 % i barnehagen og er barnehagens eneste ansatt. Barnehageeieren ble utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds minne (1995), i tillegg til at hun har studert spesialpedagogikk ved universitetet i Trondheim. Tidligere har hun jobbet ved ordinær barnehage, vært ansatt i familiebarnehage samt jobbet som veileder ved ulike familiebarnehager før hun startet egen familiebarnehage. Barnehagen har vært i drift siden august 2008. Eier har selv tre voksne barn hvor kun ett nå bor hjemme (datter 18 år).

Faste vikarer i familiebarnehagen:

- Marie Dahl Letnes

- Arild Letnes

- Eva Eide

Dette er vikarer som kjenner barna godt .

Barnehagen stenges aldri ved sykdom hos ansatte. Kan ikke de faste vikarene stille, leies det inn vikarer fra vikarbyrå.

Alle ansatte har levert godkjent politiattest.

bottom of page