Svalevegen 4a, 7022 Trondheim    mob : 990 10 105 

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl.  Hun jobber 100 % i barnehagen og er barnehagens eneste ansatt . Hun ble utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds minne ( 1995). hun har også studert spesialpedagogikk ved universitetet i Trondheim. Hun har jobbet ved ordinær barnehage, vært ansatt i familiebarnehage samt jobbet som veileder ved ulike familiebarnehager før hun startet egen familiebarnehage. Barnehagen har vært i drift siden august 2008. Hun har også tre egne barn (20,18 og 13 år).


Faste vikarer i familiebarnehagen :

Arild Letnes

Ludvig Dahl Letnes

Eva Eide

Dette er vikarer som kjenner barna godt .


Barnehagen stenges aldri ved sykdom hos ansatte. Kan ikke de faste vikarene stille, leies det inn vikarer fra vikarbyrå.


Alle ansatte har levert godkjent politiattest.