Svalevegen 4a, 7022 Trondheim    mob : 990 10 105 

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

KONTINGENT =


FORELDREBETALING

Til enhver tid gjeldene makspris fastsatt av Trondheim kommune.


Satser finner du på :

http://trondheim.kommune.no/barnehage/pris/


+

KOSTPENGER  

kommer i tillegg til foreldrebetalingen og er på 200,- kr. i måneden,

Barna får alle måltider i barnehagen ( trenger ikke ha med noe medbragt  mat i barnehagen). Det serveres minimum et varmt måltid i uka.


  • Frokost
  • Lunsj
  • Frukt og brød
  • Melk

Moderasjoner
Barnehagen følger Trondheim kommunes moderasjonsordninger.