Svalevegen 4a, 7022 Trondheim    mob : 990 10 105 

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

"Nettverk Trondheim - et nettverk for familiebarnehager "


Nettverket består av 8 familiebarnehager fra hele Trondheim.

1 gang i måneden møtes styrere, eiere og pedagoger for å drøfte faglige og administrative oppgaver.


Sammen skal vi gjøre hverandre bedre !