Svalevegen 4a, 7022 Trondheim    mob : 990 10 105 

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

 Svalevegen familiebarnehage er med i det kommunale opptaket i Trondheim og det søkes gjennom Søknadsportalen  for barnehager :

 https://trondheim.ist-asp.com/trondheimpub/login.htm